Elaboración dun proxento colaborativo, entre todo o equipo de infantil.

O tema principal é a auga.